Japonya 101

Şinto

Şinto (神道 :Shintō) veya Şintoizm Japonya’nın yerel dinidir. Eskiden Japonya’nın resmi diniydi. Bugün yaklaşık 4 milyon civarında inananı  mevcuttur. Dünyanın en eski dinlerinden olan Şinto bir tür animizimdir. Şintoizm Kami inancını içerir; ve Kami “hayat için önemli olan, rüzgar, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi konsept ve şeylerin şeklini alan kutsal ruhlar” olarak tercüme edilebilir. Bazı Kami’ler yerel olup, sadece belirli bir yerin ruhu veya koruyucusuyken, diğerleri Güneş tanrıçası Amaterasu gibi büyük doğal oluşumları, nesneleri ve işlemleri temsil ederler.
Şinto kelimesi “神” şin, yani “tanrılar” veya “ruhlar”, ve “道” tō, yani “yol” kanjilerinin birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Böylece, Şinto “tanrıların yolu” olarak çevirilmiştir.
2. Dünya Savaşı’ndan sonra Şinto resmi din olma özelliğini kaybetti; bazı Şinto uygulama ve öğretileri, savaş dönemindeki ünlerini kaybettikleri için bugün uygulanmıyor ve öğretilmiyorlar. Diğer uygulama ve öğretiler ise günlük etkinlikler olarak varlıklarını sürdürüyor. Şu anda ise Japonya’da daha çok budizm hakim.


Şinto İÇİN YAPILAN YORUMLAR

Yorum Yaz!

Sitemizde yorum yapabilmek için Üye olmanız gerekmektedir.

Giriş Yapın
Japonika Logo
Türk Japon Gönüllüleri Logo
トルコ