Japonika Logo
Türk Japon Gönüllüleri Logo
トルコ

Japonya Forum » Japonca

 1. kirazky

  kirazky
  Üye

  Sizce Japonca altay dil gurubundami?
  Benim Japoncam iyi olmadigi icin tam cevap veremiyorum Japoncaya bakarkende aslinda cok yakin sözler bulamadim.

  10 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 2. Bence Altay. Çünkü özne-nesne-yüklem sıralaması var. Ayrıca sondan eklemeli dil.
  Birde ortak kelimeden çok dilbilgisi yapısı önemli Dil gurubuna bakarken.

  Altay dil ailesinin ortak özellikleri şöyle özetlenebilir:

  1. Bu gruptaki dillerin hepsi yapı yönüyle eklemeli dildir.
  2. Ön ekler (artikeller) yoktur.
  3. Kelime türetme ve çekim son eklerle yapılırken köklerde değişme olmaz. Eklerdeki zenginlik ve çeşitlilik dikkat çekicidir.
  4. Söz diziminde yardımcı unsurlar (tamlayanlar, belirtenler) önce, asıl unsurlar (tamlananlar, belirtilenler) sonra gelir: insanlık hâli, sözün doğrusu. Mustafa, türkü söylerken kendinden geçiyordu.
  Sıfatlar isimlerden önce kullanılır. yeşil ördek, anlayışlı öğrenci, kahraman ordu. Sayı bildiren kelimelerden sonra çokluk eki kullanılmaz:, beş kardeş, üç kafadar, bin konut.
  Cümleler, cümleyi oluşturan unsurların ilgisi bakımından, gelişmekte olan düşüncelerin akla geliş sırasına göre değil, tamamlanmış bir düşüncenin düzenli bir hiyerarşisi şeklinde kurulur.
  5. Bu dillerde gramatik cinsiyet yoktur. Bu sebeple cümlelerde cinsiyet farkından kaynaklanan değişiklik yapılmaz: Müdür – müdire, memur – memure, Halit – Halide; he – she gibi.
  6. Soru eki vardır.
  7. Aynı şekilden kaynaklandığı saptanan ortak ekler vardır. Türkçe ile Moğolca arasında bu ortaklık daha belirgindir.
  8. Altay dilleri ses özeliklerine göre karşılaştırıldığı zaman birtakım ortaklıklar görülmektedir. Bunlardan en belirgin olanı, ünlü uyumudur. Kelime başında l, r ve ñ ünsüzlerinin bulunmaması diğer bir ortaklıktır.

  #
  Altay Dil Ailesi

  # Türk dilleri:

  # - Oğuz grubu: Türkçe, Azerice, Türkmence.

  # - Kıpçak grubu: Kazakça, Kırgızca, Karakalpakça, Nogayca, Karaçayca, Başkırca, Kumukça.

  # - Uygur grubu (Çağatay grubu): Özbekçe, Uygurca, Salarca.

  # - Yakut grubu: Yakutça.

  # - Çuvaş grubu: Çuvaşça.

  # Moğol dilleri: Moğolca ( Khalka), Buryatça, Kalmukça.

  # Tunguz dilleri: Even, Evenki, Golde, Oroç, Lamut.

  # Kore dili: Korece

  # Japon dili: Japonca, Amami, Okinawan, Miyako, Yaeyama, Yonaguni

  Alıntı
  "Bugün hâlen daha Japoncanın bir Altay dili olduğu Moğolca ve diğer Türkî diller gibi kesinlik kazanmamıştır.Bazı dilbilimcilere göre Japonca, Korecenin en eski lehçesinden türemiştir.Ancak ağır basan görüş Altay kökenli olduğudur.İki dil grubu arasında ekler, takılar, eylemler, çekimleri, tümce yapısı ve söz diziminde birebir koşutluk görüyoruz."

  Attachments

  1. altay-dilleri4.jpg (24 KB, 1 downloads) 10 yıl old
  10 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 3. Geberiyolog

  Geberiyolog
  Üye

  Japonca hiç bilmiyorum ama şu an için bakınca Japonca, Türkçe'den daha çok uyuyor Altay dil grubuna. Neden mi? Namağlup, asosyal, antipati, nahoş gibi ön ekli sözcükler, merhabaaa gibi uzatmalı sözcükler.. Bir taraftan arapça-farsça, diğer taraftan avrupa dilleri vurunca ortaya bu dil çıktı ne yazık ki. :) Japoncada yoktur herhalde böyle "bîçâre" gibi sözcükler.

  8 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 4. yamaoka

  yamaoka
  Üye

  Ben dilbilim dersi aldığım için ve Japon dilinin kökeni hakkında geniş çaplı bir araştırmanın ardından bir ödev hazırladığım için sanırım bu konuda bir şeyler söylebilirim. Öncelikle şunu söylemeliyim,şu anda Japon dilinin hangi dil ailesine girdiği konusunda dilbilimciler arasında kesin bir uzlaşma yok ve language isolate yani izole dil olarak kabul ediliyor,aynı şekilde Korece de öyle. Japonca'nın kökeni ile alakalı bazı teoriler var;

  1)Altay teorisi;Bütün teoriler arasında en çok kabul gören 2 teoriden biri bu. Fakat şimdilik Japoncayı Altay dil ailesine dahil edebilmek için yeterli delil yok,evet çok fazla benzerlik var ama yeterli değil. Örneğin söz dizimi bunlardan biri,doğru aynı Türkçe gibi özne-nesne-yüklem şeklinde bir dizim var Japoncada da;fakat dünya dillerinin yüzde 43ü zaten bu şekilde diziliyor :) .Altay dil ailesine mensup olduğunu düşünen dilbilimciler ise çok yüksek ihtimalle Tunguz dil ailesinden türediğini söylüyorlar. Mançurya bölgesi ve kuzeyinde konuşulan diller topluluğu Tunguz dilleri. Tabi bu olaylar m.ö 300 yılına dayanıyor.

  2)Malay-Polinezya teorisi; Bu da üzerinde ciddiyetle araştırmalar yapılan bir teori. Özellikle Ryukyu adalarında konuşulan dil(Ryukyu Japoncası)in bu dillerle ortak kelime ve ses yapısı açısından benzerlikleri var.Yine de Altay teorisi kadar kabul görmüyor.

  3)Bunların dışında Ainu(Japonya'nın aborijinleri; eskiden Kuzey Honshu ve Hokkaido'da yaşamışlar, şu anda Hokkaido'da yaşıyorlar ve sayıları tahminen 200000 kadar.) dili,Güney Hindistan ve Sri Lanka'da konuşulan Tamil dili, Japonca ile bağ kurulan diller.

  4)Fakat en başta da belirttiğim gibi, bunların hiçbirisi Japonca'nın nereye dahil olması gerektiği konusunda kesin bir yargıya varamıyor. Ancak şunu söylebiliyoruz;Dünya üzerinde Japonca'ya en çok benzeyen dil Korece. Şu anda Altay teorisi kadar kabul gören bir teori de 3 antik Kore krallığından biri olan Koguryo krallığının dili ile aynı kökenden oduğu. Koguryo krallığı Kore yarımadasının daha ziyade kuzeyinde hüküm sürmüş olan bir krallık.Yani direk olarak Japon adaları ile yakın temasta değil. Temasta olanlar ise 668 yılında Koguryo ve Paekche krallıklarına son vererek günümüz Korelilerinin ataları olan Silla krallığı ve az önce söylediğim Paekche krallığı. Günümüz Korece, Silla krallığının modern halini konuşuyor, fakat bu dilin Japonca ile ortak yanları Koguryo diline göre daha az.Japonca ve Korece(modern Silla dili) kelime dağarcığı açısından yüzde 15 kadar bir kısmı paylaşıyorlar ki, aslında bu oran aynı dil ailesinden olan veya birbirine çok yakın olan iki dil için oldukça az.Bütün bunlara rağmen Japonca ve Korece'nin birbirlerine kelime kelime,ek ek yani moda mod çevrilebilmesi ise dilbilimciler tarafından mucizevi bir olay olarak nitelendiriliyor.
  Koguryo teorisinde bir yere varılamamasının en önemli nedeni ise Koguryo dilinden günümüze ulaşan çok fazla şey olmaması.

  Velhasıılı kelam,maalesef Japonca'yı bir dil ailesine dahil edemiyoruz,yani Japonca bir "isolated language". Şimdilik böyle, ilgilenenler için elimde bazı makaleler var, boyutları çok fazla olduğu için buradan gönderemiyorum ama, bana ulaşırsanız bir şekilde elinize ulaştırabilirim

  8 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 5. yamaoka

  yamaoka
  Üye

  Ayrıca @geberiyolog : Bir dilin başka dillerden çok fazla kelime alması, asla ve kat'a o dili başka herhangi bir aileye sokmaz veya bulunduğu aileden çıkarmaz. Dillerin birbirine yakınlıkları incelenirken gözetilen bazı kriterler vardır.Şöyle ki;

  1)Core Vocabulary(temel kelimeler):
  organlar(el,yüz,baş,kalp vb.)
  akrabalık belirten kelimeler(anne,baba,kardeş vb.)
  bazı hayvanlar(at,balık,kuş,köpek vb.)
  coğrafi şekiller için kullanılan isimler(göl,dağ,nehir vb.)
  daha başka günlük hayatta sık kullanılan isimler
  temel sıfatlar(renkler,nitelik nicelik nelirten kelimeler;uzun,kısa,şişman,zayıf vb.)

  2)1-10 arası sayılar

  3)kişi zamirleri(sen,ben,o...)

  Bunun dışında dilin morphophonologic(ses-biçimsel) özellikleri de incelenir.

  Ayrıca şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki,Japonca'da da Türkçe'de olduğu kadar İngilizce ve diğer avrupa dillerinden geçmiş kelime var.Üstelik bir de Çince etkisi var ki günümüz Japoncasında yer alan kelimelerin yarısından daha fazlası Çince kökenli. Bunun sebebi Türkçe'nin Arapça ve Farsça'dan etkilenme sebebiyle aynı. Türkler at sırtında bozkırlarda dolaşırken, Araplar ve Farslar edebiyat ile,yazı ile meşguldüler. Tarihe baktığımız zaman da Türklerin ilk defa yazı ile karşılaşması 7. asrı buluyor.Bu zamana kadar yerleşik bir hayata geçememiş olmaları da bunda büyük etken tabi. Benzer şekilde Japonlar da yazıda ve edebiyatta kendilerinden çok daha ileri olan Çinlileri takip etmişler ve Çince'den çok ciddi manada etkilenmişler. Aynı şeyi Avrupa milletleri için de söyleyebiliriz. Bütün Avrupa milletlerinin yazılı kültürleri Yunan ve Latin kökenlidir. Sebebi aynı,Yunan ve Latin kavimlerinin yazıda,edebiyatta diğerlerinden ileri olması. Bütün bu milletler yazıda ve edebiyatta kendilerinden daha ileri olan diğerleini takip etmişler ve asırlar geçtikçe onlardan aldıkları ile kendilerinde var olanı birleştirip bir sentez ortaya koymuşlar ki, bu güzel bir şey; bundan gocunmamalıyız. Ancak gocunmamız gereken şey, Japonlar'ın da bizim de son asırda yaptığımız gibi kendilerinden üstün olmadığı halde batılı toplumlara özenmesi ve onların emellerine de hizmet edecek şekilde dil ve kültürlerini onların boyunduruğu altına sokmaları.

  8 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #

Bu konu için RSS beslemesi

Cevapla

Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

UNICMS