Japonika Logo
Türk Japon Gönüllüleri Logo
トルコ

Japonya Forum » Forum Ahalisi

yurtdışından getirilecek cep telefonları için 100 TL harç ödenecek

(1 post)

 1. User has not uploaded an avatar

  murrrat
  Üye

  100 TL harç kesinleşti

  TÜRKİYE’YE bundan böyle yurtdışından getirilecek cep telefonları için 100 TL harç ödenecek. Karar, 15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 100 TL harç bedelinin ödenmemesi durumunda cihazların kaydı yapılmayacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) tarafından yapılan açıklamada, “Cihazların kayıt işlemi için başvuruda bulunulmadan önce pasaport sahibi olan kişilerin harcı yatırıp pasaportu ve harcın ödendiğini gösteren belge ile abone merkezine gitmeli. Abone kayıt merkezleri tarafından yapılan ve kurumumuzca onaylanan elektronik kimlik bilgisine (İMEİ) haiz cihazların kayıt işlemi, Maliye Bakanlığı tarafından harç işleminin yatırılmasına ilişkin tebliğ yayımlanıncaya kadar durdurulmuştur” denildi.

  http://www.sabah.de/100-tl-harc-kesinlesti.html

  YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI

  Tebliğ’de, 6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 492 sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesinin mülga “VIII- Telsiz harçları” bölümünün yeniden düzenlendiği ve tarifeye “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” bölümü eklendiği vurgulandı.

  Bu düzenleme ile ticari mahiyette olmaksızın yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının kullanım izni harç kapsamına alındığı vurgulandı. Bu çerçevede ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 100 TL olacak.

  Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranacak ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmayacak. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılacak. Ödenmeyen harç yüzde 50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamayacak.

  KULLANIM İZİN HARCI, ALINDI BELGESİNDE TELEFONA AİT ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNE YER VERİLECEK

  Yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları, 5809 sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu”, bu Kanuna istinaden yayımlanan “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik” ve “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Usul ve Esaslar” kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna veya mobil iletişim sunan işletmecilerin (GSM şirketleri) abone kayıt merkezlerine yapılan başvuru üzerine kayıt altına alınarak kullanıma açılmakta ve elektronik kimlik bilgisi daha sonra kontrol edilebiliyor.

  Söz konusu cihazlara ilişkin harcın, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için anılan kuruma veya abone kayıt merkezlerine başvurulmadan önce vergi dairesine ödenmesi gerekiyor. Yolcu beraberinde getirilen telefonlara ait kullanım izin harcı; vergi dairesince, alındı belgesinde telefona ait elektronik kimlik bilgisine (IMEI numarası) yer verilerek tahsil edilecek.

  ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİN KAYDEDİLEBİLMESİ İÇİN HARCIN ÖDENMESİ GEREKECEK

  Söz konusu cihazlara ilişkin elektronik kimlik bilgisinin kaydedilebilmesi için harcın ödenmiş olması gerekecek. Bu nedenle, kayıt yapılmadan önce, harcın ödendiğine ilişkin vergi dairesi alındısının aslı aranacak, alındıda yazan IMEI numarası ile kaydedilmesi istenen IMEI numarası karşılaştırıldıktan sonra kayıt işlemi yapılacak. Kayıt işlemine esas alınan alındının bir örneği başvuru dosyasında muhafaza edilecek.

  HARÇ ÖDENMEDEN KAYIT İŞLEMİ YAPILAN CİHAZLAR KULLANIMA KAPATILACAK

  Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılacak. Ödenmeyen harç yüzde 50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılmayacak.

  http://www.hurriyet.de/haberler/gundem/ ... kotu-haber

  7 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #

Bu konu için RSS beslemesi

Cevapla

Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

UNICMS