Japonya.org Blog

Japonya Araştırmaları Derneği (İstanbul)

Türkiye’de Japonya üzerine entellektüel çalışmaların yetersizliğini fark edip bu alandaki boşluğu doldurmak isteyen birçok bilim adamı, sanatçı, iş ve kamu çevrelerine mensup aydının ve öğrencinin üyesi olduğu Japonya Araştırmaları Derneği, Türkiye-Japonya arasındaki akademik ve kültürel ilişkileri ileri götürmek amacıyla kurulmuştur.

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden değerli hocamız Prof. Dr. Selçuk Esenbel’in inisiyatifiyle kurulan dernek, kurulduğu günden bu yana çeşitli konferans, sempozyum, film gösterimleri, paneller gibi aktiviteler düzenlemiş, bu faaliyetleriyle Türk ve Japon bilim adamlarını, sanatçılarını ve gazetecilerini bir araya getirmiştir. Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan dernek, tüm ilgililere açık olan faaliyetlerinin yanı sıra, yılda bir kez olmak üzere JADE-Japanese Studies adıyla bir bülten hazırlamaktadır.

Başkanlığını, kurucusu olan Prof. Dr. Selçuk Esenbel’in yaptığı derneğin yönetim kurulunda her biri alanında uzman olan Prof. Dr. Fusun Akarsu, Doç. Dr. İbrahim Öztürk ve başarılı işkadını Günseli Tarhan yer almaktadır. Genel sekreterliğini Japon şirketlerine danışmanlık yapan Erdal Küçükyalçın’ın yürüttüğü derneğin daha önceki başkanları arasında Prof. Dr. Besim Üstünel ve Cem Kozlu bulunmaktadır. Dernek, Japonya’ya ilgi duyan kişi ve kurumlara açık olduğu gibi, bu alanda yapılacak tüm akademik çalışmaları teşvik etmektedir. Ayrıca, ilgi alanı Japonya olan ve bu sahada eğitimini devam ettirmek isteyen öğrencilere de üyelik imkânı tanımaktadır.

Düzenlediği aktivitelerle iki toplum arasında kültürel ve bilimsel alışverişe katkı yapmakla kalmayan Dernek, Türkçe yazılmış ve alanında ilk olan Çağdaş Japonya’ya Türkiye’den Bakışlar (1999) adında bir kitap hazırlamıştır. Selçuk Esenbel ve Yıldız Teknik Üniversitesinden derneğin başkan eski yardımcısı Prof. Dr. Murat Demircioğlu tarafından hazırlanan kitaba, ünlü işadamı Cem Kozlu yazdığı önsözüyle katkıda bulunmuştur. Böylelikle Dernek, Japonya hakkında merak edilen ekonomik kalkınmadan eğitim sistemine, karşılıklı ilişkilerimizin tarihinden Japon modernleşmesine kadar birçok konuda bilgi edinebileceğimiz eşsiz bir kaynak ortaya çıkarmıştır.

Derneğin hâlihazırda bir web sitesi olmasa da şu an yapım aşamasındadır. Dernekle irtibata geçmek isteyenler jad @ japonya.org adresini kullanabilir veya Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’ne danışabilirler. Türkiye’deki önemli bir eksiği giderecek bu derneğin üyesi olmak isteyenlerin, başvuru formunu üzerinde yazılı olan adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

Derneğin Adresi:
Japonya Araştırmaları Derneği
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü
34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
Tel: 0212 2440423